Om settogskutt.no

Settogskutt.no er utviklet for å tilby digital rapportering av sett elg, sett hjort og slaktevekter. Jaktleder har ansvaret for utfylling av skjema fra sitt jaktfelt, men kan utpeke en annen til å gjennomføre registreringene. Valdansvarlig kan få tilgang til å redigere data fra alle sine jaktfelt i Hjorteviltregisteret, www.hjorteviltregisteret.no.

Data blir tilgjengelig i Hjorteviltregisteret, www.hjorteviltregisteret.no, så snart valdansvarlig og/eller kommunen har godkjent registreringene.